Informace pro občany21.10.2017 - Oznámení a místě a termínu konání voleb

O B E C     K R CH L E B Y

517 41  Kostelec nad Orlicí

________________________________________________________

Oznámení o místě a době konání voleb do Parlamentu ČR

 ________________________________________________________ 

 

 

V souladu  s § 15 odst. 1  zákona o volbách do Parlamentu ČR oznamujeme, že volby do Parlamentu ČR se uskuteční v jednom volebním okrsku – č. 1 – jeho sídlem  je zasedací místnost obecního úřadu Krchleby.

 

Termín konání voleb:

pátek 20.10.2017 od 14.00-22.00 hodin

  sobota 21.10.2017 od   8.00-14.00 hodin

Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní příslušnost.

 

V Krchlebách dne 2.10.2017.

 

  Ing. Josef Myšák

   starosta
31.10.2017 - Nadorličník - Září 2017

Nadorličník - Září 2017 - ZDE
10.11.2017 - Kotlíkové dotace
31.12.2017 - Nabídka prodeje palivového dříví
31.12.2017 - Sběr odpadů

OZNÁMENÍ

 

LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

 

Obecní úřad Krchleby oznamuje občanům, že  od 17.6.2017 bude pravidelně přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad v prostoru u rozestavěného skladu SDH Na Drahách. Kontejner bude přistaven vždy na jeden den, v sudém týdnu v sobotu, počínaje dnem 17.6.2017 ( dále 1.7., 15.7.,atd.)  a konče sobotou dne 4.11.2017. Do kontejneru odkládejte především trávu a plevel, dřeviny jen nakrátko upravené, tak,  aby byly kompostovatelné.

 

 

LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU

Kovový odpad je možné ukládat průběžně do obecního kontejneru vždy po domluvě se starostou obce.

 

 

 

                                                                           

                                                                                              Ing. Josef Myšák

                                                                                              starosta
31.12.2017 - ČEZ Distribuce - Upozornění


Skrýt archiv

04.09.2017Oznámení starosty obce  Více ...
28.07.2017Prodej chovných kuřic  Více ...
01.07.2017Informace k ptačí chřipce  Více ...
30.06.2017Prodej chovných kuřic  Více ...
01.06.2017Oznámení stavebního úřadu Kostelec nad Orlicí  Více ...
29.05.2017Oznámení - Zrušení úředních hodin  Více ...
24.05.2017Prodej nosných kuřic  Více ...
11.05.2017Informační dny MAS pro občany - Květen 2017  Více ...
25.04.2017Prodej kuřic  Více ...
15.04.2017Sběr biologického a železného odpadu  Více ...
31.03.2017Poděkování starosty obce za Tříkrálovou sbírku  Více ...
31.12.2016MAS - dotace pro region MAS Nad Orlicí  Více ...
31.12.2016Kontrola kotlů - informace  Více ...
14.12.2016Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí  Více ...
11.12.2016Vánoční koncert na Homoli  Více ...
25.11.2016Sběr objemného odpadu  Více ...
15.11.2016Upozornění energetiky k odstranění porostů...  Více ...
04.11.2016Sběr nebezpečných odpadů  Více ...
01.11.2016Uzavření matriky na MěÚ v Kostelci nad Orlicí  Více ...
24.10.2016Obecní úřad oznamuje změnu úředních hodin   Více ...
05.10.2016Městský úřad Kostelec na Orlicí - omezení provozu  Více ...
23.09.2016Místní akční skupina vypisuje výběrové řízení na pozici programový manažer  Více ...
22.08.2016Prodej kuřic  Více ...
12.07.2016Prodej chovných kuřic  Více ...
23.06.2016MAS - seminář k dotačním možnostem ...  Více ...
16.06.2016Letní dětská tábor - Broumovské skály  Více ...
12.06.2016Prodej chovných kuřic  Více ...
02.06.2016Informace stavebního úřadu v Kostelci nad Orlicí  Více ...
31.05.2016Nabídka palivového dříví pro občany obce  Více ...
27.05.2016Prodej nosných kuřic  Více ...
22.04.2016Prodej nosných kuřic  Více ...
21.04.2016Informace MěÚ Kostelec nad Orlicí  Více ...
31.03.2016Poděkování starosty obce za Tříkrálovou sbírku  Více ...