Informace pro občany



31.01.2019 - Poděkování za Tříkrálovou sbírku

TŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKA

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Dne  5.1.2019 se v naší obci uskutečnila již tradičně Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Farní charita v Rychnově nad Kněžnou.

Děkujeme všem občanům, kteří do sbírky přispěli. Celkem bylo v naší obci vybráno 4 199,- Kč.

Poděkování patří rovněž koledníkům, Monice Myšákové,  Lukáši Berkymu, Filipu Čížkovi a také vedoucí skupiny slečně Kristýně Hejhalové.

 

 

Starosta obce Krchleby.




31.01.2019 - Informace o poskytování sociálních služeb na Kostelecku

Dokument je uložen ZDE




30.04.2019 - Prodej kuřic

Leták ZDE






Skrýt archiv

31.12.2018Uzavření městského úřadu  Více ...
30.11.2018Sběr nebezpečných odpadů a elektronického odpadu  Více ...
25.11.2018Sběr biologického odpadu  Více ...
15.11.2018Upozornění ČEZ  Více ...
18.10.2018Uzavření odboru dopravy  Více ...
28.09.2018Sběr biologického odpadu  Více ...
30.08.2018Prodej kuřic  Více ...
10.08.2018Sběr biologického odpadu  Více ...
31.07.2018Kontakty pro padání kandidátních listin  Více ...
26.07.2018Prodej chovných kuřic  Více ...
20.07.2018Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad  Více ...
17.07.2018Uzavření městského úřadu  Více ...
29.06.2018Sběr biologického odpadu  Více ...
29.06.2018Uzavření městského úřadu  Více ...
21.06.2018Uzavření městského úřadu  Více ...
17.05.2018Prodej nosných kuřic  Více ...
21.04.2018Sběr biologického a železného odpadu  Více ...
19.04.2018Uzavření registru řidičů  Více ...
06.04.2018Uzavření městského úřadu v Kostelci nad Orlicí  Více ...
05.04.2018Uzavření městského úřadu v Kostelci nad Orlicí  Více ...
09.03.2018Nabídka prodeje kuřic  Více ...
31.01.2018Poděkování - Tříkrálová sbírka  Více ...
31.12.2017Sběr odpadů

OZNÁMENÍ

 

LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

 

Obecní úřad Krchleby oznamuje občanům, že  od 17.6.2017 bude pravidelně přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad v prostoru u rozestavěného skladu SDH Na Drahách. Kontejner bude přistaven vždy na jeden den, v sudém týdnu v sobotu, počínaje dnem 17.6.2017 ( dále 1.7., 15.7.,atd.)  a konče sobotou dne 4.11.2017. Do kontejneru odkládejte především trávu a plevel, dřeviny jen nakrátko upravené, tak,  aby byly kompostovatelné.

 

 

LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU

Kovový odpad je možné ukládat průběžně do obecního kontejneru vždy po domluvě se starostou obce.

 

 

 

                                                                           

                                                                                              Ing. Josef Myšák

                                                                                              starosta

31.12.2017ČEZ Distribuce - Upozornění  Více ...
28.11.2017Vánoční jarmark - Kostelec nad Orlicí  Více ...
10.11.2017Kotlíkové dotace  Více ...
10.11.2017Sběr nebezpečných odpadů  Více ...
31.10.2017Nadorličník - Září 2017   Více ...
21.10.2017Oznámení a místě a termínu konání voleb  Více ...
04.09.2017Oznámení starosty obce  Více ...
28.07.2017Prodej chovných kuřic  Více ...
01.07.2017Informace k ptačí chřipce  Více ...
30.06.2017Prodej chovných kuřic  Více ...
01.06.2017Oznámení stavebního úřadu Kostelec nad Orlicí  Více ...
29.05.2017Oznámení - Zrušení úředních hodin  Více ...
24.05.2017Prodej nosných kuřic  Více ...
11.05.2017Informační dny MAS pro občany - Květen 2017  Více ...
25.04.2017Prodej kuřic  Více ...
15.04.2017Sběr biologického a železného odpadu  Více ...
31.03.2017Poděkování starosty obce za Tříkrálovou sbírku  Více ...
31.12.2016MAS - dotace pro region MAS Nad Orlicí  Více ...
31.12.2016Kontrola kotlů - informace  Více ...
14.12.2016Vánoční jarmark v Kostelci nad Orlicí  Více ...
11.12.2016Vánoční koncert na Homoli  Více ...
25.11.2016Sběr objemného odpadu  Více ...
15.11.2016Upozornění energetiky k odstranění porostů...  Více ...
04.11.2016Sběr nebezpečných odpadů  Více ...
01.11.2016Uzavření matriky na MěÚ v Kostelci nad Orlicí  Více ...
24.10.2016Obecní úřad oznamuje změnu úředních hodin   Více ...
05.10.2016Městský úřad Kostelec na Orlicí - omezení provozu  Více ...
23.09.2016Místní akční skupina vypisuje výběrové řízení na pozici programový manažer  Více ...
22.08.2016Prodej kuřic  Více ...
12.07.2016Prodej chovných kuřic  Více ...
23.06.2016MAS - seminář k dotačním možnostem ...  Více ...
16.06.2016Letní dětská tábor - Broumovské skály  Více ...
12.06.2016Prodej chovných kuřic  Více ...
02.06.2016Informace stavebního úřadu v Kostelci nad Orlicí  Více ...
31.05.2016Nabídka palivového dříví pro občany obce  Více ...
27.05.2016Prodej nosných kuřic  Více ...
22.04.2016Prodej nosných kuřic  Více ...
21.04.2016Informace MěÚ Kostelec nad Orlicí  Více ...
31.03.2016Poděkování starosty obce za Tříkrálovou sbírku  Více ...