Informace pro občany31.12.2017 - Sběr odpadů

OZNÁMENÍ

 

LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

 

Obecní úřad Krchleby oznamuje občanům, že  od 17.6.2017 bude pravidelně přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad v prostoru u rozestavěného skladu SDH Na Drahách. Kontejner bude přistaven vždy na jeden den, v sudém týdnu v sobotu, počínaje dnem 17.6.2017 ( dále 1.7., 15.7.,atd.)  a konče sobotou dne 4.11.2017. Do kontejneru odkládejte především trávu a plevel, dřeviny jen nakrátko upravené, tak,  aby byly kompostovatelné.

 

 

LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU

Kovový odpad je možné ukládat průběžně do obecního kontejneru vždy po domluvě se starostou obce.

 

 

 

                                                                           

                                                                                              Ing. Josef Myšák

                                                                                              starosta
31.12.2017 - ČEZ Distribuce - Upozornění


Již proběhlo