Informace pro občany21.10.2017 - Oznámení a místě a termínu konání voleb

O B E C     K R CH L E B Y

517 41  Kostelec nad Orlicí

________________________________________________________

Oznámení o místě a době konání voleb do Parlamentu ČR

 ________________________________________________________ 

 

 

V souladu  s § 15 odst. 1  zákona o volbách do Parlamentu ČR oznamujeme, že volby do Parlamentu ČR se uskuteční v jednom volebním okrsku – č. 1 – jeho sídlem  je zasedací místnost obecního úřadu Krchleby.

 

Termín konání voleb:

pátek 20.10.2017 od 14.00-22.00 hodin

  sobota 21.10.2017 od   8.00-14.00 hodin

Upozorňujeme voliče na povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní příslušnost.

 

V Krchlebách dne 2.10.2017.

 

  Ing. Josef Myšák

   starosta
31.10.2017 - Nadorličník - Září 2017

Nadorličník - Září 2017 - ZDE
10.11.2017 - Kotlíkové dotace
31.12.2017 - Nabídka prodeje palivového dříví
31.12.2017 - Sběr odpadů

OZNÁMENÍ

 

LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

 

Obecní úřad Krchleby oznamuje občanům, že  od 17.6.2017 bude pravidelně přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad v prostoru u rozestavěného skladu SDH Na Drahách. Kontejner bude přistaven vždy na jeden den, v sudém týdnu v sobotu, počínaje dnem 17.6.2017 ( dále 1.7., 15.7.,atd.)  a konče sobotou dne 4.11.2017. Do kontejneru odkládejte především trávu a plevel, dřeviny jen nakrátko upravené, tak,  aby byly kompostovatelné.

 

 

LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU

Kovový odpad je možné ukládat průběžně do obecního kontejneru vždy po domluvě se starostou obce.

 

 

 

                                                                           

                                                                                              Ing. Josef Myšák

                                                                                              starosta
31.12.2017 - ČEZ Distribuce - Upozornění


Již proběhlo