Czech Point

Obecní úřad poskytuje tyto služby v rámci  Czech Pointu:

-bodové hodnocení řidiče,

-insolvenční rejstřík,

-katastr nemovitostí

-obchodní rejstřík,

-rejstřík trestů,

-seznam kvalifikovaných dodavatelů,

-živnostenský rejstřík,

-evidence obyvatel,

- vidimace a a legalizace (ověřování) - Obecní úřad zajišťuje  ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle vyhlášky 36/2006 Sb. Úkon provádí J.Myšáková po telefonické domluvě na tel.čísle: 724 180 938. Poplatek za úkon legalizace podpisu je 30 Kč. Poplatek za úkon vidimace jedné stránky textu je 30 Kč.