Aktuality29.06.2017 - Veřejné zasedání zastupitelstva

P O Z V Á N K A

 

na  veřejné zasedání zastupitelstva obce Krchleby

__________________________________________________

 

Zasedání   je veřejné  a bude konat dne 29.6.2017 ve 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

 

 

 

Program:   

1. Zahájení

2. Informace o činnosti OÚ od poslední schůze

3. Rozpočtové opatření č. 5

4 Různé -schválení vytvoření školského obvodu

                   -projekt biol. rozlož. odpadů - smlouvy

5. Usnesení a závěr schůze

 

 

 

                                                                                          ing. Josef Myšák                                                                                     

starosta
31.12.2017 - Akce SDH Krchleby v roce 2017

         Akce                                                Datum                 Zahájení (hod.)

  1. Krchlebský košt 2017                       25.2.2017              17,00
  2. Cesta kolem světa-Petr Dubský        19.3.2017              17,00
  3. Jarní vepřové hody                           1.4.2017                11,30
  4. Čarodějnice                                     30.4.2017              18,00
  5. Letní slavnost                                  24.6.2017              13,00
  6. Dětský den                                      19.8.2017             14.00
  7. Gulášové hody                                 září
  8. Bramboráky                                     říjen
  9. Podzimní vepřové hody                     listopad
  10. Vánoční turnaj ve stolním tenisu       prosinec

 

Termíny akcí budou průběžně upřesňovány a plakátovány. Sledujte stránky www.obec-krchleby.cz.        


Již proběhlo